V12Pro
Firmware verze H400 BF (pro nevidomé)
Upozornění: Jedná se o firmware optimalizovaný pro slabozraké a nevidomé uživatele.

Pro zobrazení protokolu změn v jednotlivých verzích firmware přejděte na kapitolu #protokol.

Instrukce k instalaci firmware:
1) stáhněte firmware (soubor zip) pomocí tlačítka vpravo
2) mezi tím si zjistěte, jakou generaci diktafonu vlastníte. Pokud má Váš diktafon kapacitu 8 - 16GB, máte první generaci . Pokud máte 32GB, můžete mít druhou nebo třetí generaci . Pro správnou identifikaci generace otevřete Menu diktafonu -> Nastavení -> Paměť -> Informace. Zde Vám tuto informaci oznámí hlasový průvodce. Pokud se stane, že průvodce generaci neoznámí, máte druhou generaci. U třetí generace tuto informaci hlasový průvodce vždy oznámí. 4) .zip archiv rozbalte a najděte v něm složku se správným označením generace vašeho diktafonu.
3) připojte diktafon k PC a soubor s firmwarem (s příponou .bin v případě 1. generace diktafonu a nebo .upg v příladě 2. a 3. generace) nakopírujte do kořenové složky (tzn. vedle složek VOICE a MUSIC)
5) odpojte diktafon od PC pomocí funkce Bezpečně odebrat hardware
6) zapněte diktafon a zkontrolujte zda jsou baterie dostatečně nabity
7) v MENU zvolte Nastavení -> více -> Upgrade Firmware -> Potvrdit a vyčkejte dokud se operace nedokončí.
8) v MENU zvolte Nastavení -> více -> Výchozí nastavení -> Potvrdit.

#protokol
Novinky ve firmware

6.7.2023
- přidáno označení generace diktafonu
- celková optimalizace firmwaru

30.1.2021
- rozšíření nastavení času až do roku 2040

8.3.2018
- rozšířeno o možnost připojení externího pedálu pro ovládání záznamu a přehrávání.
- Možnost nastavení až 5 nezávislých časovačů pro nahrávání.
- Možnost nastavení až 5 nezávislých časovačů pro přehrávání (tato funkce může sloužit i jako audio upomínkovač pro nevidomé)

23.2.2017
- opraveno hlášení roku i pro velmi staré nahrávky
- optimalizace pro vyšší rychlost a stabilitu


1.10.2015
- Funkce odposlechu ve sluchátkách nyní funguje i s externím mikrofonem
- Možnost aktivovat signalizaci pauzy při nahrávání. Signalizace je provedena přerušením zvuku ve sluchátkách.
- Čtení aktuálně zvolené frekvence FM rádia (podržením tlačítka INDEX)
- Kapacita složky MUSIC zvýšena z 1000 na 2000 souborů
Předchozí aktualizace
- Oprava hláskování velkých písmen s diakritikou
- Rozšířeno nastavení data a času až do roku 2022
- Přidán nový syntetický hlas Jiří, disponující pomalou řečí a vyšší srozumitelností
- Rozšířeno o funkci kopírování záznamů mezi složkami i z interní paměti na kartu a naopak. Přepínání paměti pomocí tlačítka index v rychlém menu.
- Zvýšena kvalita hlasového průvodce
- Úprava hlášení data a času pro snadnější obsluhu
- Zkrácení některých hlášek pro dosažení vyšší rychlosti obsluhy
- Implementována funkce hláskování názvů souborů ve složce hudby
- Ozvučení složky s hudebními soubory
- svižnější uživatelské prostředí
- k dispozici nová verze hlasu jan ve zrychleném provedení
- možnost více nastavení podsvícení displeje (pro slabozraké uživatele)
- Nová funkce Popis, pro připojení nahrávky před existující záznam.
- Časované nahrávání a přehrávání nyní možno volit i na konkrétní den v týdnu.
- Úprava spouštěcí melodie pro lepší slyšitelnost
- Melodie vypnutí diktafonu nahrazena slovem Vypínám
- Další zvýšení efektivity hlasového průvodce
- Zvýšení efektivity hlasového průvodce, možnost volby z 5 hlasů (2 mužské české, 2 ženské české a jeden ženský slovenský)
- možnost provádění utajeného záznamu, tedy nahrávání kdy diktafon nejeví známky činnosti. Více informací v aktuální verzi audio manuálu kapitola 11, podkapitola 5
- volba šumových filtrů při přehrávání (tlačítkem rec)
- ochrana souboru před smazáním - informace o jeho aktuálním stavu, zda je ochrana daného souboru zapnuta či vypnuta
- rozšíření nastavení citlivosti mikrofonu na 5 stupňů
- automatické obnovení (aktivace) hlasového průvodce restartem diktafonu
- zapnutí a vypnutí trvalého podsvícení displeje pro účely slabozrakých - podržením tlačítka stop v kontextovém menu (menu se otevírá také podržením tlačítka stop)
- odstraněna duplicitní položka Volby FM v Menu
- Nastavení hlasitosti hlasového průvodce nyní i pro výstup na sluchátka
- Možnost vypnutí automatického vyvažování intenzity signálu (hlasitosti) při nahrávání
- Nastavení typu použité baterie (alkalické nebo nabíjecí)
- Manuální volba FM regionu změněna na automatickou volbu.
- Automatické obnovení vypnutého hlasového průvodce vypnutím a zapnutím diktafonu
- Přidána možnost nastavení podsvícení displeje (pro slabozraké uživatele)
- Zastavení nahrávání tlačítkem play pro okamžitou aktivaci přehrávání.
- Zvuková indikace při pokusu o smazání chráněného záznamu.
- Zvuková indikace zapnutí a vypnutí diktafonu.
- Přesun volby rozdělení záznamu z hlavního menu do rychlého (kontextového) menu.
LS500 GPS
Firmware LS500 GPS (3.2023)
Postup pro upgrade firmware

** postup pro instalaci firmware naleznete kliknutím na stažení souboru.
V12Pro
Firmware verze Z400 (standardní verze)
Instrukce k instalaci firmware:
1) stáhněte firmware (soubor zip) pomocí tlačítka vpravo
2) .zip archiv rozbalte
3) připojte diktafon k PC a soubor s firmwarem (s příponou .bin) nakopírujte do kořenové složky (tzn. vedle složek VOICE a MUSIC)
4) odpojte diktafon od PC pomocí funkce Bezpečně odebrat hardware
5) zapněte diktafon a zkontrolujte zda jsou baterie dostatečně nabity
6) v MENU zvolte Nastavení -> více -> Upgrade Firmware -> Potvrdit a vyčkejte dokud se operace nedokončí. 7) v MENU zvolte Nastavení -> více -> Výchozí nastavení -> Potvrdit.

Novinky ve verzi Z400-2021
=====================
- nastavení datumu pro roky 2021+

Novinky ve verzi Z400
=====================
- Možnost připojení externího pedálu
- Možnost nastavení až 5 nezávislých časovačů pro nahrávání.
- Možnost nastavení až 5 nezávislých časovačů pro přehrávání (tato funkce může sloužit i jako audio upomínkovač)

Novinky ve verzi Z370
=====================
Aktualizováno nastavení data a času.

Novinky ve verzi Z350
=====================
Rozšířeno o funkci kopírování souborů mezi složkami, z paměti na SD kartu a naopak.

Novinky ve verzi Z330
=====================
Zobrazení prehrávání záznamu rozšířeno o tzv. progres bar, zobrazující aktuální pozici v záznamu.

Novinky ve verzi Z322
=====================
1) Nová funkce Popis, pro připojení nahrávky před existující záznam.
2) Časované nahrávání a přehrávání nyní možno volit i na konkrétní den v týdnu.


Novinky ve verzi Z320
=====================
Zvýšení efektivity hlasového průvodce.

Novinky ve verzi Z218
=====================
1) Přidána volba pro deaktivaci automatického vyvážení hlasitosti při záznamu.
2) Možnost manuální volby typu baterií (alkalické/nabíjecí) pro vyšší výkon.

Novinky ve verzi Z212
=====================
1) Nastavení citlivosti mikrofonu rozšířeno na 5 stupňů.
2) Při one-touch-recording oznámení záznamu dvojitým pípnutím, pro rychlejší orientaci
3) Možnost zastavení nahrávání tlačítkem play pro okamžité přehrátí pořízeného záznamu.

Novinky ve verzi Z209
=====================
1) Rozšíření o funkci navázání na existující nahrávku. Nová položka Editace v menu nastavení.
2) Přidána možnost automatického dělení záznamu každých 10 minut.
3) Dělení záznamu zpřístupněno v kontextovém menu (dlouhým stiskem tlač. STOP)
3) Možnost nastavení hlasitosti hlasového průvodce.
CarHD LDWS
Firmware verze 7-2017
Postup pro upgrade firmware

** zkontrolujte zda je baterie plně nabita, případne provádějte upgrade s kamerou připojenou na autoadaptér

1) soubor "firmware.bin" nakopírujte na paměťovou kartu
2) kameru odpojte od PC a zapněte
3) šipkou zvolte "ano" na dotaz zda provést upgrade firmware
4) potvrďte stiskem tlačítka OK
5) proběhne upgrade a kamera se vypne
6) kameru zapněte a zvolte "ne" na dotaz zda provést upgrade firmware (potvrďte OK)
7) proveďte naformátování paměťové karty (všechny záznamy budou smazány)
V12Pro
Audio manuál k diktafonu
Audio manuál k instalaci do diktafonu. Jedná se o manuál ve verzi pro standardní firmware.

Postup instalace manuálu:
1) rozbalte archiv
2) připojte diktafon k počítači
3) zkopírujte obsah složky Audio manual do diktafonu do složky D, která se nachází ve složce VOICE. V diktafonu bude posléze audio manuál přístupný ve složce D.
SportCam HD
Vypnutí a zapnutí zobrazení data a času v záznamu
Postup odstranění data a času.

1) připojte zařízení k PC
2) jakmile se zařízení zobrazí jako nový disk, zkopírujte na paměťovou kartu soubor „FW1033A“ ze složky „odstranění data_času“
3) odpojte zařízení od USB (bezpečně odebrat hardware)
4) zařízení stiskem zapněte a vyčkejte až začne dioda signalizovat záznam videa
5) vypněte záznam videa
6) připojte zařízení k PC
7) jakmile se zařízení zobrazí jako nový disk, smažte soubor „FW1033A“
8) odpojte zařízení od USB (bezpečně odebrat hardware)

Instalace je dokončena

---------------------------------------------------------

Postup odstranění data a času.

1) připojte zařízení k PC
2) jakmile se zařízení zobrazí jako nový disk, zkopírujte na paměťovou kartu soubor „FW1033A“ ze složky „aktivace data-času“
3) odpojte zařízení od USB (bezpečně odebrat hardware)
4) zařízení stiskem zapněte a vyčkejte až začne dioda signalizovat záznam videa
5) vypněte záznam videa
6) připojte zařízení k PC
7) jakmile se zařízení zobrazí jako nový disk, smažte soubor „FW1033A“
8) odpojte zařízení od USB (bezpečně odebrat hardware)

Instalace je dokončena
SportCam HD
TIME soubor pro kameru SportCam
DriveCAM 720p
Soubor pro nastavení data a času
DriveCAM 720p
Obsah CD Eltrinex DriveCAM 720p
Mini DV (4 GB)
Obsah CD k Eltrinex Mini DV (4 GB)
Mini DV (4 GB)
Soubor pro nastavení data a času
Soubor pro nastavení data a času
HD-1000 (bez...
Firmware verze 1.0.1.B0 (pro verzi s FM)
HD-1000 (bez...
Firmware verze 1.0.1.B0 (pro verzi s TV OUT výstupem)
HD-1000 (bez...
Firmware verze 1.0.0.B12 (pro verzi s TV OUT výstupem)
1. Vyřešen problém se čtením karet Sony MS PRO DUO M2 card.
2. Složka zálohy dat z paměťové karty bude pojmenována podle aktuálního data. Např: CF-001-20100302
3. Přidána podpora RAW těchto modelů:
Canon 1D Mark IV
Canon Powershot G11
Canon S90
HD-1000 (bez...
Firmware verze 1.0.0.B12 (pro verzi s FM)
1. Vyřešen problém se čtením karet Sony MS PRO DUO M2 card.
2. Složka zálohy dat z paměťové karty bude pojmenována podle aktuálního data. Např: CF-001-20100302
3. Přidána podpora RAW těchto modelů:
Canon 1D Mark IV
Canon Powershot G11
Canon S90
HD-1000 (bez...
Firmware verze 1.0.0.B10 (pro verzi s TV OUT výstupem)
1. Zlepšení funkce časového záznamu, odstraněn problém s chybou "Disk not found"
2. Zlepšena podpora přehrávání MP3 skladeb z paměťových karet MS PRO DUO
3. Přidána podpora Sony A300 RAW souborů
HD-1000 (bez...
Firmware verze 1.0.0.B10 (pro verzi s FM)
1. Zlepšení funkce časového záznamu, odstraněn problém s chybou "Disk not found"
2. Zlepšena podpora přehrávání MP3 skladeb z paměťových karet MS PRO DUO
3. Přidána podpora Sony A300 RAW souborů
HD-500 Remot...
Firmware pro Xclef HD-500
Návod k instalaci najdete zde
HD-1000 (bez...
Firmware verze 1.0.0.B8 (pro verzi s TV OUT výstupem)
1) přidána podpora pro Canon 7D RAW
2) přidána podpora pro Panasonic GF1 RAW
HD-1000 (bez...
Firmware verze 1.0.0.B8 (pro verzi s FM rádiem)
1) přidána podpora pro Canon 7D RAW
2) přidána podpora pro Panasonic GF1 RAW
HD-1000 (bez...
Firmware verze 1.0.0.B7
1. Po přehrání všech skladeb ve složce se přístroj dotáže zda pokračovat v opětovném přehrávání.

2. Vyřešen problém výpadků zvuku při přehrávání se zamčeným HOLDem.

3. Přidána podpora SONY DSLR A850 RAW souborů.
DigitalEye
Soubor pro nastavení data a času
Po stažení zip archvi rozbalte a postupujte podle instrukcí ve Vašem uživatelském manuálu.
HD-1000 (bez...
Firmware verze 1.0.0.B2
Novinky v této verzi firmware pro HD-1000:

1. Možnost přidání hudebních souborů do playlistu při současném přehrávání hudby.
2. Vylepšené přehrávání videa.
3. Přidáno dekodování RAW:
1) Canon 500D
2) Olympus E520
3) Olympus E620
HD-1000 (bez...
Firmware verze 1.0.0.0
Novinky v této verzi firmware pro HD-1000:

Oprava synchronizace zvuku a videa při záznamu.
Přidána podpora *.TXT (zatím bez CZ)
Přidána podpora hudby ve formátu FLAC.

Řěšeno:
1. Zvýšena rychlost přenosu dat o 25%
2. Přidána položka VOLBY - DISPLAY [ Color Smooth] zap./vyp - Vyhlazování snímků (pokud je zapnuto, trvá načítání déle).
3. Zlepšeno načítání titulků
4. Zlepšeno záznam 720x576, velikost videa upravena na 100%
5. Ukládání nastavení ekvalizéru při přehrávání MP3
6. Ukládání nastavení kvality videa
7. Zvýšena rychlost ukládání dat z paměťových karet o 10%~15%
8. Změna zobrazení ikon pro vertikálně směrované fotografie
9. Přidána podpora *.TXT
10. Přidána podpora Adobe .DNG (ikona je zobrazována jako RAW soubor)
11. Opraveno trhání při přehrávání MPEG1 a MPEG2
12. vyřešení kompatibility pro UDMA CF karty.
Není podporováno Kingston 8GB/16GB 133X elite pro
13.Přidána podpora FLAC audio formátů (8K~ 48K 8/16/24bit FLAC-to-PCM)
14. Přidáno dekodování RAW:
1) Olympus E-20N
2) Olympus C5050WZ
3) Olympus C7070WZ
4) Olympus C8080WZ
5) Olympus SP500UZ
6) Olympus SP510UZ
7) Olympus SP550UZ
8) Leica V-LUX 1
9) Leica D-LUX3
10) Nikon CP8800
11) Canon PowerShot G10
12) Canon-1000D
13) Panasonic LX-3 náhled je zobrazován pouze jako RAW
14) Panasonic Lumix G1 náhled je zobrazován pouze jako RAW
15) Panasonic FZ28 but náhled je zobrazován pouze jako RAW
16) Ricoh GR digital 2 *.DNG náhled je zobrazován pouze jako RAW
HD-1000 (bez...
Firmware verze 0.8.3.26
Novinky v této verzi firmware pro HD-1000:

1) vyladění pořadí souborů s číselnými hodnotami v názvu.
2) Přidána podpora RAW z následujících typů digitálních fotoaparátů: Canon EOS-5D mark II, Canon EOS-50D, Sony Alpha 200, Sony Alpha 900
HD-1000 (bez...
Firmware verze 0.8.3.18
Novinky v této verzi firmware pro HD-1000:

1) vyhlazení tmavých částí obrázků
2) lepší zobrazení v režimu zoom u fotografie RAW z Nikon D3 a D300
3) zvětšení titulků u videa
4) oprava kompatibility LEXAR CF karty
5) podpora RAW z modelů: Panasonic L10, Sigma DP1.
6) vyladění nedostatků při přehrávání některých videosouborů
HD-1000 (bez...
Firmware verze 0.8.3.12
Novinky v této verzi firmware pro HD-1000

- vyladění zobrazování diakritiky v ID3 tagu
- vyladění českých titulků

Návod k instalaci do přístroje:

1) uložte si archív HD-1000.zip na pevný disk vašeho počítače
2) obsah archívu zkopírujte na pevný disk přehrávače Eltrinex HD-1000
3) odpojte přehrávač od PC (bezpečně odebrat hardware), v přehrávači aktivujte soubor PMP.HD-1000.8.3.B12-0A.mtg stisknutím joysticku, aktivuje se upgrade, otázky v průběhu upgrade potvrďte stisknutím joysticku.
4) po skončení předchozího kroku upgrade v přehrávači aktivujte update.FUG stisknutím joysticku. Zobrazí se hlášení „Zkopírovat do schránky“ stiskněte joystick, zobrazí se hlášení „Vložit ze schránky?“ Potvrďte ANO, zobrazí se hlášení „Přepsat existující soubor?FONT“ Potvrďte ANO.
5) Upgrade je dokončen, při dalším zapnutí přehrávače již bude firmware plně aktivní.
HD-1000 (bez...
Firmware verze 0.8.3
Novinky v této verzi firmware pro HD-1000

- řešen problém se synchronizací videa a zvuku
- řešen problém s českými titulky *.SRT
HD-900
Swiss Knife
Nástroj pro rozdělení pevného disku na více partition.
MobilePC
Ovladače pro Windows XP
Ovladače pro mininotebook Eltrinex MobilePC. Jedná se o verzi pro OS Windows XP. Ovladače jsou potřeba pro optimální funkci zařízení. Instalace se provádí po instalaci operačního systému.
HD-600
Media Coder - Software pro konverzi videa různých formátů pro HD-600
Media Coder umožňuje konverzi videa mnoha formátů na formát akceptovatelný pro Eltrinex HD-600.
HD-900
Firmware verze 9.0
Novinky ve firmware:

- nastavena funkce automatického opakování při prohlížení fotek v prezentaci
- upraven posun při přehrávání videa MPEG
- aktuální hudební skladba zůstává stále označena i po opuštění složky

Postup při provádění Firmware upgrade:

Během upgrade je nutné mít zařízení připojené na napájecí adaptér. Tento firmware je určený pouze pro přehrávač Eltrinex HD-900.
1) Soubor XX.zip uložte na pevný disk a rozbalte do nové složky.
2) Soubor update.bin zkopírujte na pevný disk přehrávače Eltrinex HD-900 do složky „update“
3) Odpojte přehrávač od PC (užitím funkce „odebrat hardware“).
4) Zkontrolujte zda je přehrávač zapojen na adaptér do sítě, zapněte přehrávač a v menu přehrávače zvolte Nastavení –> Další nastavení –> Update firmware –> a potvrďte stisknutím křížového ovladače.
5) Po provedení upgrade se přístroj automaticky vypne
HD-900
Firmware verze 8.0
Novinky ve firmware:

- Jazykové rozšíření
- Možnost vytváření playlistů
- Přímé přehrávání souborů s příponou *.divx
- Aktuálně přehrávaný hudební soubor je označen červeně
- Řazení souborů dle abecedy včetně číselné složky
- Oprava některých frází v menu (čeština)
- Zvýšení stability firmware
- Rozšíření podporovaných kodeků

(c) 2024 ELTRINEX, s.r.o. - osobní údaje