Přehled dostupných čidel k alarmu Eltrinex Keeper (PRO)

Eltrinex Keeper KB

Externí klávesnice pro domácí alarm Eltrinex Keeper. Klávesnice umožňuje aktivovat a deaktivovat alarm, a to jak zadáním PINu, tak i pomocí přiložení klíčenky (typ RFID). V případě poškození klávesnice, například při vniknutí do objektu, je alarm stále aktivní, a je schopen odeslat varování. Klávesnice je schopna ovládat i elektronický zámek. Klávesnice je součástí balení Eltrinex Keeper Pro.

Eltrinex Keeper Siren Int

Interní siréna určená pro alarm Eltrinex Keeper. Siréna zvukovým a světelným signálem upozorňuje na aktivaci alarmu. Siréna je určena do vnitřního prostředí.

Eltrinex Keeper Siren Ext

Externí siréna určená pro alarm Eltrinex Keeper. Siréna zvukovým a světelným signálem upozorňuje na aktivaci alarmu. Siréna je určena do venkovního prostředí.

Eltrinex Keeper Smoke

Detektor kouře pro alarm Eltrinex Keeper. Detektor ohlašuje přítomnost kouře jak zvukovou signalizací, tak také odesláním varovné SMS.

Eltrinex Keeper Gas

Detektor plynu pro alarm Eltrinex Keeper. Detektor ohlašuje přítomnost plynu jak zvukovou signalizací, tak také odesláním varovné SMS.

Eltrinex Keeper Tripple MV

Čidlo pohybu kombinující princip PIR detekce pohybu a ultrazvukové detekce pohybu s rozšířenou analýzou získaných dat, kombinací těchto metod jsou eliminovány falešné poplachy, které mohou vznikat u běžných PIR čidel.

Eltrinex Keeper MV

Čidlo pohybu pracující na principu PIR, registruje záření ( tepelné) které vydává pohybující předmět. Nedochází k detekci pohybu chladných předmětů. Důležité je umístění čidla, aby se eliminoval falešný poplach, na tato čidla může mít vliv i intenzivní sluneční záření a pod. Tyto nedostatky řeší čidlo typu Eltrinex Keeper Tripple MV.

Eltrinex Keeper RC

Klíčenka ve formě dálkového ovládání, umožňuje aktivovat a deaktivovat alarm, umožňuje aktivovat domácí režim a také umožňuje odeslat SOS zprávu. Odesláním SOS zprávy si může přivolat pomoc například zraněná nebo pohybu neschopná osoba, starší člověk, a pod.

Eltrinex Keeper SN

Magnetické čidlo sloužící k detekci otevření oken, dveří a pod.

Eltrinex Keeper RFID

Klíčenka pracující na bezkontaktním principu, sloužící k deaktivaci klávensnice. Klíčenku stačí přiložit ke klávesnici, ta rozpozná spárovanou klíčenku a alarm deaktivuje. Není tedy třeba pamatovat si PIN což je vhodné pro děti i starší osoby.

Eltrinex Keeper Keeper SN-I

Magnetické čidlo sloužící k detekci otevření oken, dveří a pod. Snímač čidla je proveden v kovu, což zvyšuje odolnost čidla proti mechanickému poškození.


(c) 2024 ELTRINEX, s.r.o. - osobní údaje